Žalm 102-III (24-29)

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Vyčerpal na ces mou lu, * ukrátil dny.
Říkám: Můj Bože, neber mě uprostřed mých dnů, * po všechna pokolení trva tvá ta.
Na začátku jsi položil klad zemi * a nebesa jsou lo tvých rukou.
Ona pominou, ty však stáváš, * to vše zetlí jak oděv,
jako šat je vyměňuješ, a se. * Ty však jsi týž a bez konce jsou tvá ta.
Synové tvých služebníků budou bydlet v bezpečí * a jejich potomstvo potr před tebou.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.