Zj 4, 11; 5, 9.10.12

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Pane, náš Bože, jsi hoden, * abys přijal slávu, čest, i moc,
protože jsi stvořil všechno, * z tvé vůle to povstalo a bylo stvořeno.
Pane, jsi hoden vzít svitek * a rozlomit jeho pečeti,
protožes byl zabit a svou krví jsi vykoupil Bohu lidi * z každého kmene, jazyka, lidu i roda
a vytvořil jsi z nich našemu Bohu království a kněze * vládnou nad zemí.
Beránek, který byl zabit,  si zaslouží, aby přijal moc, bohatství a moudrost, * sílu, čest, slávu i chválu!
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.