Žalm 114

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Když vytáhl Izrael z Egypta, * Jakubův dům z cizácho lidu,
stal se Juda Boží svatyní, * Izrael Božím panstvím.
Moře to vilo a prchlo, * Jordán se obtil nazpět,
Hory poskočily jako berani, * pahorky jako jehňata.
Co je ti, moře, že prcháš, * Jordáne, že se obracíš nazpět,
hory, proč poskakujete jako berani, * pahorky, proč skáčete jako jehňata?
Země, třes se před nem, * před Bohem Jakubovým,
jenž mě skálu v bažinu, * křemen v prameny vod.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.