Žalm 3

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Hospodine, kolik je těch, kdo sužují! * Mnoho jich na dorá!
Mnoho jich o mně říká: * "Ani Bůh mu nepože!"
Ty však, Hospodine, jsi můj štít, * jsi má chlouba, ty mi pozvedáš hlavu!
Hlasitě jsem volal k Hospodinu, * a vyslyšel mě ze své sva hory.
Klidně jsem ulehl a usnul. * Probudil jsem se, protože mi Hospodin pohá.
Nezaleknu se ani ticů, * kteří obkličují.
Povstaň, Hospodine, * můj Bože, zachraň mě!
Všem mým protivníkům jsi rozbil čelisti, * bezbožníkům jsi vyrazil zuby!
U Hospodina je spása: * Na tvém lidu ať spočine tvé požehní!
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.