Žalm 43

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Bože, zjednej mi právo  a ujmi se mé pře proti bezbožmu lidu, * zbav mě člověka lstivého a zločinho!
Bože, vždyť ty jsi má la,  proč jsi zahnal? * Proč se musím smutně vláčet tísněn nepřítelem?
Sešli své světlo a svou věrnost:  ty vedou * a přivedou na tvou svatou horu a do tvých stanů.
Pak přistoupím k Božímu olři, * k Bohu, který mě naplňuje radostí.
Oslavím citerou, * Bože, můj Bože.
Proč se rmoutíš, duše, * a proč ve mně sténáš?
Doufej v Boha, vždyť zase ho budu chválit, * svého spasitele a svého Boha!
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.