Žalm 147-II (12-20)

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Jeruzaléme, oslavuj Hospodina, * chval svého Boha, Sióne,
že zpevnil vory tvých bran, * požehnal tvým synům v tobě.
Zjednal tvému úze pokoj * a sytí tě jadrnou pšenicí.
Sesílá svůj rozkaz na zemi, * rychle běží jeho slovo.
Dává sníh jako vlnu, * jíní sype jako popel.
Shazuje své krupobití jako drobty chleba, * jeho mrazem tuhnou vody.
Posílá své slovo, a rozpouš je, * poroučí zavanout svému větru, a vody se rozproudí.
Oznámil své slovo Jakubovi, * své zákony a přikázá Izraeli.
Tak nejednal se žádným rodem: * nesdělil jim svá přiní.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.