Žalm 7-I (2-10)

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Hospodine, můj Bože, k to se ukám; * zachraň mě přede všemi, kdo mě pronásledují, a vysvoboď mě;
ať žádný z nich neuchvátí mou duši jako lev, * který ji trhá, aniž ji že kdo vyrvat.
Hospodine, můj Bože, jestliže jsem spáchal tyto ci: * jestliže lpí na mých rukou nepravost,
jestliže jsem způsobil zlo svému příteli * já, který se ujímal těch, kdo mi bez příčiny křivvali,
ať mě nepřítel honí a dopadne,  ať do země zašlápne můj život * a do prachu sra mou čest!
Povstaň, Hospodine, ve svém hněvu,  opři se proti běsnění těch, kdo utiskují, * stůj při mně na soudu, kte jsi ohlásil.
Ať se kolem tebe shluknou rody * a zasedej nad nimi na sosti!
Hospodin je soudcem rodů:  zjednej mi právo, Hospodine, vždyť jsem spravedli * a ne na mně viny.
Ať přestane ničemnost bezbožníků, podepři spravedliho * ty, který zkoumáš srdce i ledví, spravedli Bože!
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.