Dan 3-III (57-88)

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Všechna díla Páně, velebte na, * chvalte a oslavujte ho naky.
Nebesa, velebte na, * andělé Páně, velebte na.
Všechny vody nad nebem, velebte na, * všechny mocnosti Páně, velebte na.
Slunce a měsíci, velebte na, * nebeské hvězdy, velebte na.
Všechny deště a roso, velebte na, * všechny větry, velebte na.
Ohni a žáre, velebte na, * studeno a teplo, velebte na.
Roso a jíní, velebte na, * zimo a chlade, velebte na.
Ledy a sněhy, velebte na, * noci a dni, velebte na.
Světlo a temno, velebte na, * blesky a mraky, velebte na.
Země, veleb na, * chval a oslavuj ho naky.
Hory a vrchy, velebte na, * vše, co na zemi roste, veleb na.
Prameny, velebte na, * moře a řeky, velebte na.
Velké a malé ryby, které plují ve vodě, velebte na, * všichni nebeští ptáci, velebte na.
Všechna zvířata divoká i krotká, velebte na, * lidé, velebte na.
Izraeli, veleb na, * chval a oslavuj ho naky.
Kněží Páně, velebte na, * služebníci Páně, velebte na.
Duchové a duše spravedlivých, velebte na, * svatí a pokorní srdcem, velebte na.
Ananiáši, Azariáši, Misaeli, velebte na, * chvalte a oslavujte ho naky.
Velebme Otce i Syna i Ducha svaho, * chvalme a oslavujme ho naky.