Žalm 103-I (1-7)

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Veleb, duše má, Hospodina, * vše, co je ve mně, veleb jeho sva jméno!
Veleb, duše má, Hospodina, * a nezapomeň na žádné z jeho dobrodiní!
On odpouští všechny tvé viny, * on léčí všechny tvé neduhy.
On vykupuje tvůj život ze huby, * on tě věnčí láskou a slitoním.
On štěstím sy tvůj život, * jak orlu se obnovuje tvé mládí.
Hospodin koná spravedli skutky, * zjednává právo všem utlačeným.
Oznámil své plány Mojžíšovi, * izraelským synům své skutky.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.