Žalm 63, 2-9

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Bože, ty jsi můj Bůh, * snaž hledám,
má duše po tobě žízní, prahne po to lo * jak vyprahlá, žíznivá, bezvo země.
Tak toužím tě spatřit ve svatyni, * abych viděl tvou moc a slávu.
Vždyť tvá milost je lepší než život, * mé rty budou chválit.
Tak tě budu velebit ve svém životě, * v tvém jménu povznesu své dla k modlitbě.
Má duše se bude sytit jak tukem a morkem, * plesajícími rty zasa ústa,
kdykoli na tebe vzpomenu na svém lůžku, * v nočních hodinách budu na tebe myslet.
Neboť stal ses mým pomockem * a ve stínu tvých křídel sám.
duše lne k tobě, * tvá pravice podpírá.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.