Žalm 147-I (1-11)

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Chvalte Hospodina, neboť je dobrý,  opěvujte našeho Boha, neboť je milý, * zaslouží si chvály.
Hospodin buduje Jeruzalém, * shromažďuje rozptýle z Izraele.
Uzdravuje ty, jimž pu srdce, * a jejich rány obvazuje.
Určuje počet hvězd, * každou z nich na jménem.
Velký je náš Bůh a přemocný, * jeho moudrost je bez ry.
Pokorné Hospodin pozvedá, * bezbožné však ponižuje k zemi.
Opěvujte Hospodina kovnou písní, * hrejte na citeru našemu Bohu,
který mračny zatahuje nebe, * déšť připravuje zemi,
dává vypučet na horách trá * a bylinám, aby sloužily lidem.
Dobytku poskytuje potravu * i krkavčím holátkům, když k němu křičí.
Nemá potěše v síle koně, * nemá zalíbení ve svalech muže.
Hospodinu se líbí, kdo se ho bojí, * kdo spoléhají na jeho dobrotu.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.