Žalm 119-Beth (9-16)

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Jak půjde jinoch svou cestou bez úhony? * Bude-li se chovat podle tvého slova.
Celým srdcem hledám, * nedej, abych se odchýlil od tvých předpisů!
V svém srdci uchovám tvůj rok, * abych se neprohřešil proti tobě.
Veleben jsi, Hospodine, * na svým příkazům!
Svými rty vypočívám * všechna rozhodnu tvých úst.
Raduji se na cestě tvých při * jako z velho bohatství.
Chci rozjímat o tvých nařízeních, * pozor dávat na tvé cesty.
Z tvých příkazů se budu šit, * nezapomenu na tvá slova.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.