Žalm 137,1-6

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
U babylónských řek, tam jsme sedali a plakali, * když jsme vzponali na Sión.
Na vrby toho kraje * jsme zavěsili své citery.
Neboť tam od nás žádali písně ti, kdo nás odvlekli,  kdo nás sužovali, od nás žádali, abychom se radovali: * "Zpívejte nám ze siónských písní!"
Jak bychom mohli zpívat Hospodinovu seň * v ci zemi?
Kdybych měl na tebe zapomenout, Jeruzame, * mi zchromne pravice!
Ať se mi jazyk přilepí k patru,  když na tebe nevzpomenu, * když nedám přednost Jeruzalému před každou svou radostí.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.