Mdr 16, 20-21.26; 17, 1a

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Pane, tys živil svůj lid andělským pokrmem * a neustále jsi jim poskytoval andělský chléb z nebe,
který je schopný dát všemu rozkoš * a ukojit každou chuť.
Od tebe posla živa * ukázala totiž tvoji něžnost k tvým tem,
neboť vyhovovala přání toho, kdo ji požíval, * a přizpůsobovala se chuti, jak si kdo přál.
Tak se poučili tvoji synové, které miluješ, Pane, * že člověka neživí rozlič druhy plodů,
ale tvé slovo, že zachovává ty, kdo ří v tebe. * Veliké a neproniknutel jsou tvé úradky.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.