Žalm 119-Lamed (89-96)

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Navěky, Hospodine, tr tvé slovo, * je pev jako nebesa.
Od pokolení do pokole je tvá věrnost, * založil jsi zemi, a ona trvá.
Podle tvých rozhodnu tr stále, * neboť všechno ti slouží.
kdyby tvůj zákon nebyl mým pošením * dávno bych zahynul ve své dě.
Navěky nezapomenu na tvá nařízení, * vždyť skrze ně jsi mi dal život.
Jsem tvůj, zachraň mě, * neboť jsem hledal tvá nařízení.
Bezbožníci na mě číhají, aby zahubili, * já však dávám pozor na tvá přiní.
Viděl jsem, že každá dokonalost své meze, * tvůj zákon však ne konce.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.