Žalm 130

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Z hlubin volám k tobě, Hospodine, * Pane, vyslyš můj hlas!
Tvůj sluch je nakloněn * k mé snaž prosbě!
Budeš-li uchovávat v paměti viny, Hospodine, * Pane, kdo obstojí?
Ale u tebe je odpušní, * abychom ti mohli v úc sloužit.
Doufám v Hospodina, * duše má dou v jeho slovo,
má duše če na Pána * více než stráže na svíní.
Více než stráže na sví * ať čeká Izrael na Hospodina,
neboť u Hospodina je slitoní, * hojné je u něho vykoupení.
On vykou Izraele * ze všech jeho proviní.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.