Tob 13, 13-18

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Tehdy se těš a raduj ze synů spravedlivých lidí, * protože se všichni shromáždí a budou velebit věčho na.
Šťastní, kdo milují, * a šťastní, kdo se budou radovat z tvého štěstí!
Duše má, veleb Pána, velho krále, * neboť v městě Jeruzalémě bude zbudován jeho dům po všechny ky.
Jeruzalémské brány budou zbudovány ze saru a smaragdu, * všechny tvé hradby z drahokamů,
ze zlata budou vystavěny jeruzalémské že, * z čistého zlata jeho bašty.
Jeruzalémská náměstí budou vydlážna karbunklem * a kamenem z Ofiru.
Jeruzalémské brány budou znít radostmi zpěvy * a všechny jeho ulice budou volat: "Aleluja."
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.