Mdr 9, 1-6.9-11

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Bože otců a milosrd Pane, * ty jsi udělal všechno svým slovem
a svou moudrostí jsi stvořil čloka, * aby vládl nad tvorstvem, jež od tebe vzešlo,
aby svatě a spravedli řídil svět * a s upřímnou myslí vykoval vládu:
dej mi moudrost, která vedle tebe se na trů * a nevylučuj mě z počtu svých tí.
Vždyť já jsem tvůj služebník a syn tvé služebnice,  člověk křehký, s kratičkým žitím, * který těžko chápe, co je právo a kon.
Neboť i kdyby byl mezi lidmi někdo dokonalý, * bez tvé moudrosti by nestál za nic.
S tebou je moudrost, kte zná tvá la, * která byla přítomna, když jsi stvořil svět,
která ví, co je ti milé, * co je správné podle tvých přiní.
Sešli ji ze svatých nebes * a od svého slavného trůnu ji pošli,
aby mně pomáhala a se mnou pracovala, * abych poznal, co je ti milé.
Neboť ona vše zná a chápe  a povede mě rozváž v mém le * a ochrá svou ří.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.