Žalm 92-I (2-9)

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Dobré je chválit Hospodina, * opěvovat tvé jméno, Svrchovaný!
Zrána hlásat tvé milosrdenství * a za noci tvou věrnost
na desetistrunné har a lyře, * písní s doprovodem citery.
Neboť mi působíš radost, Hospodine, svými činy, * z díla tvých rukou se veselím.
Jak velkolepá jsou tvá díla, Hospodine, * jak hlubo tvé myšlenky!
Pošetilý člověk to nechápe, * nerozumný ne pro to smyslu.
I když bezbožníci raší jako tráva, * i když kvetou všichni zlosynové,
jsou určeni pro věčnou zkázu, * ty však jsi vznešený navěky, Hospodine!
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.