Žalm 103-II (8-16)

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Hospodin je milosrdný a milostivý, * shovívavý a nadmíru dobrotivý.
Nechce se přít ustavič * ani se hněvat naky.
Nejedná s námi podle našich hříchů * ani podle našich vin nám neodplácí.
Jak vysoko je nebe nad zemí, * tak je velká jeho láska k těm, kdo se ho bojí.
Jak vzdálen je východ od padu, * tak vzdaluje od nás naše nepravosti.
Jako se smilová otec nad syny, * tak se smilovává Hospodin nad těmi, kdo se ho bojí.
Neboť on ví, z čeho jsme utvořeni, * má v paměti, že jsme jen prach.
Dni člověka jsou jako tráva, * kvete jak pol květ.
Sotva jej vítr ovanejiž ho není, * nezbude po něm ani stopa.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.