Žalm 52

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Proč se chlubíš hanebností, * bezectný siláku?
Stále jen myslíš na zkázu, * tvůj jazyk je jak ostrá břitva, ty pleticháři!
Podlost je ti milejší než dobro, * lhaní víc než mluvit, jak se sluší.
V každé pomlouvačné řeči máš libu, * faleš jazyku!
Proto Bůh zahubí, * odstra navždy,
vytáhne ze stanu, * vyrve tě ze ze živých.
Spravedliví to uvidí a zaleknou se, * jemu se však vysmějí:
"Hle, člověk, kte si nezvolil * Boha za svou štitu,
spoléhal na své vel bohatství, * domohl se moci svou silností."
Já však jsem jako zelená oliva v Božím domě, * stále se spoléhám na Boží slitovnost.
Ustavičně tě chci chválit, že jsi to učinil, * před tvými svatými chci slavit tvé jméno, neboť je dobré.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.