Flp 2, 6-11

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Kristus Ježíš, ačkoli má božskou přirozenost, * nic nelpěl na tom, že je rov Bohu,
ale sám sebe se zřekl,  vzal na sebe přirozenost služebka * a stal se jedním z lidí.
Byl jako každý jiný člověk,  ponížil se a byl posluš k smrti, * a to k smrti na kříži.
Proto ho ta Bůh pošil * a dal mu Jméno nad kaž ji jméno,
takže při Ježíšově jménu musí pokleknout kaž koleno * na nebi, na zemi i v podsvě
a každý jazyk musí k slávě Boha Otce vyznat: * Ježíš Kristus je Pán.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.