Žalm 124

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Kdyby Hospodin nebyl s námi * – ať to vyzná Izrael –
kdyby Hospodin nebyl s námi, * když se na nás obořili lidé,
zaživa by nás pohltili, * když jejich hněv vzplál proti nám.
Voda by nás byla zatopila,  příval by se byl převalil přes nás, * přes nás by se převalily rozbouře vody.
Veleben buď Hospodin, že nás nevydal * za kořist jejich zubům!
Naše duše vyvázla jako pták * z ptáčkovy léčky;
léčka se přetrhla, * a my jsme volní.
Naše pomoc je ve jménu Hospodina, * který učinil nebe i zemi.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.