Mdr 3, 1-6

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Duše spravedlivých jsou v Boží ruce, * a nedotkne se jich utrpení.
Zdáli se být mrtví v očích li pošetilých, * jejich smrt se pokládala za neštěstí,
za záhubu jejich odchod od nás, * v pokoji však převají.
I když se lidem zdálo, že jsou tresni, * jejich naděje byla pl nesmrtelnosti.
Po lehkém trestu dojdou velkých dobrodiní,  vždyť Bůh je pouze zkoušel * a shledal, že ho jsou hodni.
V tavicím kelímku je zkoušel jak zlato, * jako dokonalá oběť se mu zabili.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.