Žalm 37-II (12-29)

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Bezbožník strojí úklady spravedlivému, * skřípá proti mu zuby.
Pán se mu však směje, * vidí, že se blíží jeho den.
Bezbožní tasí meč, napínají svůj luk,  aby skláli chudáka a ubožáka, * aby povraždili ty, kdo ži správně.
Meč jim však vnikne do vlastho srdce * a jejich luky se zlámou.
Lepší je troška, kterou spravedlivý, * než velké bohatství bezbožků,
neboť ramena bezbožníků budou zpřežena, * ale spravedlivé Hospodin podrá.
Hospodin pečuje o život bezúhonných, * dědictví jejich přetr ky.
Nebudou zahanbeni v dobách neštěstí, * nasytí se ve dnech hladu.
Ano, bezbožníci zhynou,  nepřátelé Hospodinovi zajdou jako květ luhů, * vyvanou jako dým.
Bezbožník si půjčuje, ale nesplácí, * spravedlivý se však ustrne a rozvá.
Ti, kterým Bůh žehná, vlastnit budou zemi, * ti, kterým zlořečí, zhynou.
Hospodin dává krokům čloka lu, * má zalíbení v jeho život cestě.
Jestliže padne, nestane ležet, * protože mu Hospodin pod ruku.
Byl jsem chlapec, a už jsem stařec,  ale neviděl jsem, že by spravedli byl opuštěn, * že by jeho děti žebraly o chléb;
pokaždé se ustrne a půjčí, * za to na jeho dětech spočine požehní.
Chraň se zlého a čiň dobré, * a přežiješ ky,
neboť Hospodin miluje spravedlnost, * neopouš svoje zbožné.
Zločinci však zajdou, * potomstvo bezbožníků bude vyhlazeno.
Spravedliví budou vlastnit zemi, * budou ji ovat věčně.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.