Žalm 62

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Jen v Bohu odpočí duše, * od něho je spása.
Jen on je má skála a spása, * tvrz, nic mnou nepohne.
Jak dlouho chcete dorážet na čloka,  jak dlouho jej chcete všichni podžet, * jako nakloněnou stěnu, jako zeď na spadnutí?
Věru, z mé výše se snaží svrhnout, * libu si ve lži;
svými ústy blahořečí, * ve svém nitru proklínají.
Jen v Bohu odpočívej, duše, * od něho pochá to, v co doufám.
Jen on je má skála a spása, * tvrz, nepohnu se!
U Boha je má spása a sláva, * má pevná skála: mé útočiš je v Bohu.
Lidé, doufejte v něho v každé době,  před ním vylejte své srdce, * Bůh je naše útočiště!
Lidé jsou jen van dechu, * neupřímní jsou smrtelci,
položeni na váhu, vystupu vzhůru, * jsou dohromady lehčí než dech.
Nespoléhejte na násilí, nebažte po lupu; * na bohatství, když se rozmnoží, nelpěte srdcem.
Jedno slovo Bůh pravil, toto dvo jsem slyšel: * "Bohu leží moc,
tobě, Pane, láska, * neboť ty odplácíš každému podle jeho la."
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.