Žalm 133

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Hle, jak je dob a jak milé, * když bratři byd pospolu:
Jak nejlepší olej na hlavě,  který stéká na vousy, na vousy Ánovy, * který stéká na lem jeho roucha;
jak hermonská rosa, * která se snáší na siónskou horu:
tam uděluje Hospodin požehní, * život naky.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.