Žalm 60

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Bože, odvrhl jsi nás, rozbil jsi naše šiky, * v hněvu ses od nás odvrátil.
Otřásl jsi zemí, rozštěpils ji; * zacel její trhliny, neboť kosá.
Dal jsi zakusit svému lidu tvr úděl, * napojil jsi nás vínem, až se pome.
Vztyčil jsi svým věrným korouhev, * aby unikli sahům luku;
aby se zachránili tvoji miláčkové, * pomoz svou pravi a vyslyš nás!
Bůh pravil ve své svatyni:  "S radostí rozlím Sichem * a rozměřím údo Sukkot.
Mně patří území Gilead a Manasse * a Efraim je přilba mé hlavy, Juda je žezlo.
Moab je má nádoba k umýní,  na Edom hodím svůj střevíc, * vítězně zajásám nad Filištínskem."
Kdo mě přivede k opevmu městu, * kdo mě dovede do Edomska?
Zda ne ty, Bože, jenž jsi nás opustil, * a již netáhneš Bože, s našimi vojsky?
Přispěj nám na pomoc proti nepříteli, * vždyť lidská podpora je marná.
S Bohem si povedem udatně, * on rozdupá naše nepřátele.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.