Lk 2, 29-32

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebka * podle svého slova v pokoji,
neboť moje oči uvily tvou spásu, * kterou jsi připravil pro všechny rody:
světlo k osvíce pohanům, * a k slávě tvého izraelského lidu.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.