Žalm 30-I (2-6)

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Chci tě oslavovat, Hospodine, neboť jsi vysvobodil, * nedopřál jsi, aby se nade mnou radovali moji nepřátelé.
Hospodine, můj Bože, * volal jsem k tobě a uzdravils mě.
Hospodine, z podsvětí jsi vyvedl mou duši, * zachovals mi život mezi těmi, kteří do hrobu klesli.
Zpívejte Hospodinu, jeho zbožní, * a vzdávejte díky jeho svamu jménu!
Vždyť jeho hněv tr chvíli, * ale jeho laskavost po ce život,
zvečera se uhos pláč, * zjitra však sot.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.