Žalm 22-II (13-22)

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Obklopuje množství ků, * bašanští tuři obkličují.
Své tlamy na otra * jak dra lev řvoucí.
Roztékám se jako voda, * všechny kosti se mi rozpojily,
srdce je jako vosk, * roztavuje se mi v útrobách.
Hrdlo mám vyschlé jako střepina  a jazyk se mi přilepil k patru, * přivedls mě do prachu smrti.
Neboť mě obkličuje smečka psů, * tlupa zlosy svírá.
Probodli mi ruce i nohy, * spočítat mohu všechny své kosti.
Zevlují, pasou se pohledem na mně;  dělí se o můj oděv, * losu o můj šat.
Ty však, Hospodine, nestůj daleko, * má sílo, pospěš mi na pomoc!
Mou duši od meče vysvoboď * z drá psa můj život,
zachraň ze lví tlamy, * mě ubohého z buvolích rohů!
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.